Warunki promocji “Norma dla edukacji”


“Norma dla edukacji”
warunki skorzystania z oferty

Normę STANDARD 2 i EXPERT w promocji “Norma dla edukacji” mogą nabyć:

  • wykładowcy,
  • nauczyciele,
  • absolwenci (nie później, niż 12 miesięcy po zakończeniu nauki),
  • uczniowie i studenci ostatniego roku nauki,

szkół i uczelni o profilu technicznym związanym z budownictwem, architekturą, i kierunkami pokrewnymi.

Aby skorzystać z promocji, do zamówienia należy dołączyć skan:

  • legitymacji szkolnej/studenckiej,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku wykładowcy/nauczyciela szkoły/uczelni.

Z promocji można skorzystać tylko jeden raz i w jej ramach kupić tylko jedną licencję wybranego programu.

Scroll to Top