-22%

Zarządzanie projektami w systemie MS Project

Kurs podstawowy dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych (2 dzień)

Kurs zaawansowany dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych (1 dzień)

Tryb zajęć:
szkolenie on-line, wykład. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Celem zajęć jest nauczenie uczestników obsługi programu MS Project w zakresie umożliwiającym tworzenie ofert, a także planowania i kontroli realizacji prac. Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających poznać nowoczesne metody zarządzania projektami budowlanymi z zastosowaniem najpopularniejszego (stosowanego do tych celów) na polskim rynku programu MS Project.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Nabędą praktyczne umiejętności tworzenia i edycji harmonogramów,
 • Nauczą się szybkiego tworzenia harmonogramów do celów ofertowych,
 •  Zdobędą wiadomości z zakresu planowania i kontroli realizacji robót remontowo-budowlanych.

Szczegółowy program szkolenia:

Kurs podstawowy – 2 dni:

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online.
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika.
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu.
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności.
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu,
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne,
 • Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania.
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz,
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych,
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika,
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.
 • Planowanie kosztów stałych zadań.
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej.
 • Łącza między MS Project a MS Excel.
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia.
  • ustawienie planu bazowego,
  • wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
  • interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji.
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel.
Kurs średnio-zaawansowany – 1 dzień:
 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne.
 • Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.
 • Planowanie kosztów stałych zadań
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej,
 • Łącza między MS Project a MS Excel
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia
  • Ustawienie planu bazowego,
  • Wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
 • Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel
Pakiet:

kurs podstawowy, kurs podstawowy + średnio-zaawansowany, kurs średnio-zaawansowany

Scroll to Top