Wartość Kosztorysowa Inwestycji WKI

Biuletyn Wartość Kosztorysowa Inwestycji WKI  – wskaźniki cenowe zawiera informacje o cenach i stawkach siedmiu grup kosztów składających się na tę wartości.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn zawiera dane dotyczące kosztów:

  1. Pozyskania działki budowlanej;
  2. Przygotowania terenu i przyłączenia obiektów do sieci;
  3. Budowy obiektów podstawowych;
  4. Instalacji;
  5. Zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych;
  6. Wyposażenia;
  7. Prac przygotowawczych, projektowych, obsługi inwestorskiej, nadzorów autorskich oraz ewentualnie szkoleń i rozruchu.
Scroll to Top