PAKIET Sekocenbud RMS + Sekocenbud BCR
(IMB, IMI, IME, IRS, BRZ, BRB, BRR, BRI, BRE)

NOWOŚĆ – pakiet zawierający bazy cenowe Sekocenbud RMS (robocizna, materiały, sprzęt) i Sekocenbud BCJR (ceny jednostkowe robót). Pakiet może być wykorzystany przy sporządzaniu kosztorysów metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej.

Wydawnictwo znajduje zastosowanie przy:

 • sporządzaniu kalkulacji szczegółowych i uproszczonych w kosztorysowaniu robót budowlanych;
 • rozliczeniach robót budowlanych;
 • negocjacjach cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym.

Płyta zawiera informacje o:

 • cenach materiałów budowlanych (IMB),
 • cenach materiałów instalacyjnych (IMI),
 • cenach materiałów elektrycznych (IME),
 • stawkach robocizny i wskaźnikach kosztów pośrednich oraz zysku (IRS),
 • cenach jednostkowych dla robót ziemnych i inżynieryjnych:
  • Roboty ziemne i tereny zielenie
  • Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
  • Fundamenty specjalne
  • Konstrukcje mostowe
  • Roboty melioracyjne
 • cenach jednostkowych dla robót budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • cenach jednostkowych dla robót instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • cenach jednostkowych dla robót elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
  • elektrycznych
  • elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
  • teletechnicznych i multimedialnych
  • alarmowych i monitoringu TV
 • cenach jednostkowych dla robót budowlanych remontowych (w tym w obiektach zabytkowych).

Ponadto na płycie CD udostępnione są ceny producentów i dostawców z portalu Sekocenbud.NET.

Scroll to Top