Obsługa programu RODOS 7 – Kurs podstawowy

Cel szkolenia: przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programem RODOS 7, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i edycji kosztorysów.

Tryb zajęć: szkolenie on-line. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw kosztorysowania oraz znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • Wprowadzenie do programu RODOS 7, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.
 • Rodzaje kosztorysów, zasady pracy w programie RODOS 7
 • Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań

Dzień 2

 • Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych.
 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu.
 • Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.

Pakiety szkoleniowe:

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu RODOS 7 składa się z dwóch bloków zajęć:

 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień),
 • blok 2 – Intensywny kurs obsługi programu RODOS 7 (2 dni),

Ceny pakietów:

 • Pakiet Szkoleniowy RODOS 7 – udział w blokach 1+2 (3 dni),
  cena: 1390 netto (ONLINE 1290 zł netto)
Przewiń do góry