Norma Pro

Norma PRO to powszechnie znany i ceniony program do kosztorysowania, przeznaczony dla najbardziej wymagających kosztorysantów. Umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Jest wyposażony w zaawansowane funkcje pozwalające na sporządzanie kosztorysów wariantowych, złożonych i porównawczych, z pozycjami scalonymi.

Norma Pro zadebiutowała w 2003 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których zdobyła złoty medal. Jest to obecnie najpopularniejszy w kraju program kosztorysowy umożliwiający między innymi sporządzanie:

 • wszelkiego rodzaju dokumentów kosztorysowych: inwestorskich ofertowych, wariantowych,
 • kosztorysów wg zaleceń FIDIC,
 • rozbudowanych przedmiarów.

Program zawiera

 • moduły elektronicznego sprawdzania i poprawiania kosztorysów,
 • prowadzenia rozliczeń wykonania robót,
 • importu przedmiarów i kosztorysów z wektorowych plików PDF,
 • pełną bazę danych katalogów KNR, KSNR, KNNR, KNP, ATH

Pełna charakterystyka programu:

 • Pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych.
 • Możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi
 • Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud.pl
 • Norma PRO umożliwia zapis kosztorysu w standardzie XML (format ATH2), czytanym przez wiele aplikacji i umożliwiającym integrację procesu kosztorysowania z różnymi systemami zarządzania firmą
 • Tworzenie kosztorysów zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskie (procedury FIDIC).
 • Współpraca z programem do planowania i harmonogramowania MS Project.
 • Możliwość pracy w sieci komputerowej.
 • Tworzenie kosztorysów zawierających warianty na poziomie działów, pozycji lub elementów RMS.
 • Funkcja rejestracji zmian (wyróżniania kolorem, skreślenia i podkreślenia) przydatna przy dokonywaniu korekt lub sprawdzaniu kosztorysu (przez inspektora nadzoru i in.) – wszystkie zarejestrowane zmiany mogą być zaakceptowane lub cofnięte.
 • Tworzenie kosztorysów wariantowych, złożonych, kosztorysów z wykazem różnic.
 • Dynamiczna praca na kilku kosztorysach jednocześnie dzięki mechanizmom obsługi kosztorysów złożonych.
 • Całkowicie dowolne definiowanie sposobu liczenia narzutów.
 • Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i ekstrapolacji.
 • Rozliczenia robót tymczasowych w innych pozycjach.
 • Zapisywanie kosztorysu i jego działów w cenniku obiektów.
 • Automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu).
 • Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji matematycznych.
 • Import danych obmiarowych z innych programów.
 • Mechanizm kluczy wykonawczych i lokalizacyjnych, który ułatwia współpracę z harmonogrami.
 • Rozliczanie wykonanych robót.
 • Współpraca z niemieckimi katalogami DBD.
 • Współpraca z programami: ATHExcel, CAD Rysunek, Stawka 2, Wykopy.
Opcja:

Pierwsze stanowisko, Kolejne stanowisko, Wymiana z Normy Std.2 6M, Wymiana z Normy Std.2 36M, licencja na jedno stanowisko

Nośnik:

CD, USB, instalator on-line

Pakiet:

bez aktualizacji, z roczną aktualizacją programu i bazy cenowej Intercenbud

Scroll to Top