-13%

Norma EXPERT – w pigułce dla użytkowników programu Norma PRO

Oferta dla użytkowników wymieniających program Norma PRO na wersję EXPERT.

Cel szkolenia: przygotowanie użytkowników Normy PRO do biegłego posługiwania się programem NORMA EXPERT

Tryb zajęć: szkolenie on-line. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Wymagania wstępne:
Znajomość programu Norma PRO.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • wprowadzenie do programu NORMA EXPERT, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem, omówienie interfejsu;
 • zapoznanie się z bazą katalogów, stworzenie katalogu własnego; zapoznanie się z baza cenników bazą cenników, zaimportowanie cennika własnego i jego edycja;
 • praca z kosztorysem – tworzenie nowego dokumentu, dodawanie pozycji z bazy katalogowej, dodawanie pozycji z innego programu; zapoznanie się z założeniami ogólnymi i szczegółowymi.
 • wyszukiwanie pozycji, ułatwienia związane z dodawaniem pozycji;
 • przedmiarowanie – komentarze, obliczenia pomocnicze, sumy częściowe, odniesienia #, dodawanie wzorów matematycznych do przedmiaru, moduł „Wykopy”, wstawianie obrazów do przedmiaru;
 • wstawianie działów do kosztorysu;
 • omówienie różnych widoków – kosztorys szczegółowy, kosztorys uproszczony, zestawienie działów, zestawienie RMS, podsumowania;
 • wycena nakładów RMS oraz szczegółowa wycena kosztów zakupu i kosztów jednorazowych;
 • narzuty – ustalanie wskaźników kosztów pośrednich i zysku;
 • wydruki – przygotowanie kosztorysu do wydrukowania
 • BIM – przedmiarowanie w oparciu o trójwymiarowy model obiektu.
Scroll to Top