-10%

Informator o cenach materiałów elektrycznych IME

Najpopularniejszy na rynku informator cenowy stosowany do celów kosztorysowania, zawierający dane o cenach materiałów instalacyjnych.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Zeszyt składa się z dwóch działów:

  • Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
  • Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

Ceny materiałów elektrycznych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

Scroll to Top