-10%

Informacje kwartalne RMS (IMB, IMI, IME, IRS, Sekocenbud.NET)

Informator o cenach czynników produkcji budowlanej SEKOCENBUD, to jedno z najpopularniejszych na rynku wydawnictw cenowych dostępnych na CD.

Płyta zawiera informacje o:

  • Cenach materiałów budowlanych (IMB),
  • Cenach materiałów instalacyjnych (IMI),
  • Cenach materiałów elektrycznych (IME),
  • Stawkach robocizny i wskaźnikach kosztów pośrednich oraz zysku (IRS).

Sekocenbud dostarcza dane o ok. 10 000 cen materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych.

Informacje kwartalne zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny nakładów RMS w układzie branżowym, regionalnym (również wybranych producentów), narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku.
Ponadto na płycie CD udostępnione są ceny producentów i dostawców z portalu Sekocenbud.NET.

Wydawnictwo znajduje zastosowanie przy:

  • Sporządzaniu kalkulacji szczegółowych w kosztorysowaniu robót budowlanych.
  • Rozliczeniach robót budowlanych.
  • Negocjacjach cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym.
Scroll to Top