Import PDF

Moduł Import PDF służy do konwersji plików zawierających tabele kosztorysów uproszczonych oraz przedmiarów robót do postaci akceptowalnej przez program Rodos 7

Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów oraz kosztorysów uproszczonych i zapisuje je w formacie Rodosa. Przejście z kosztorysów uproszczonych do szczegółowych następuje z poziomu programu poprzez przywrócenie nakładów.

Licencja

Pierwsze stanowisko, Kolejne stanowisko

Konserwacja

wykupiona konserwacja, bez konserwacji

Scroll to Top