Biuletyny zagregowane (BCO cz. I i cz. II, BCM)

Zestaw biuletynów zagregowanych wydawanych kwartalnie na płycie CD zawiera:

  • Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych.
  • Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych.
  • Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów.

a także dane niezbędne przy szacowaniu wartości inwestycji.

Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi.

Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:

  • Dział I – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych.
  • Dział II – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych.
  • Dział III – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych.
  • Dział IV – wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych.
  • Dział V – wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.
Scroll to Top