Biuletyny scalone (BCA , BCD i BCP)

Zestaw wydawanych co kwartał na płytach CD Biuletynów Cen Scalonych zawierają trzy działy:

  • Biuletyn Cen Asortymentów Robót (BCA).
  • Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD).
  • Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych (BCP).

Biuletyn Cen Asortymentów Robót zawiera ceny asortymentów robót budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych o wysokim stopniu scalenia. Można w nim znaleźć wiele robót wykonywanych w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.

Biuletyn Cen Robót Drogowych zawiera informacje umożliwiające instytucji przygotowującej inwestycję, obliczenie jej wartości (w kosztorysie inwestorskim), a oferentom, na etapie przygotowywania ofert, ceny kosztorysowej robót.

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych zawiera informacje cenowe dotyczące kosztów przygotowania terenu pod budowę, w tym rynkowe ceny następujących robót:

  • Rozbieranie obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury.
  • Roboty ziemne przygotowawcze.
  • Usuwanie drzew i krzewów.
  • Badanie gruntu.
  • Wywiezienie gruzu, drzew i gałęzi.
  • Roboty pomiarowe.
Scroll to Top