Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. 2

Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. 2 – Obiekty Inżynieryjne, jest biuletynem zagregowanym przeznaczonym do wycen na wysokim poziomie scalenia. Może być także stosowany przy waloryzacji kontraktów, szacowaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, analizach ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn zawiera szczegółowe charakterystyki techniczne oraz średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych takich, jak:

  • drogi,
  • mosty,
  • przyłącza,
  • sieci sanitarne i elektryczne.

Ceny obiektów przedstawione są w formie tabelarycznej. Tablice zawierają ceny jednostkowe i całkowite:

  • całego obiektu,
  • części konstrukcyjnych obiektu,
  • elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.

Załącznikiem do cz. I i II Biuletynów Cen Obiektów BCO jest
Klasyfikacja obiektów – podział budynków i budowli inżynieryjnych.

Scroll to Top