Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. 1

Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. 1 – Obiekty kubaturowe, jest biuletynem zagregowanym przeznaczonym do wycen na wysokim poziomie scalenia. Może być także stosowany przy waloryzacji kontraktów, szacowaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, analizach ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych BCO cz. 1 może być stosowany do:

 • opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie obiektów lub ich części, dla potrzeb:
  • planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
  • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
  • wyceny składników nieruchomości,
  • ubezpieczenia budynków i budowli,
 • oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
 • analiz porównawczych w toku prac badawczych,
 • doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

Biuletyn zawiera szczegółowe charakterystyki techniczne oraz średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych takich, jak:

 • domy jednorodzinne,
 • domy wielorodzinne,
 • hale przemysłowe,
 • parkingi.

Cena każdego obiektu jest przedstawiona w formie tabeli zawierającej ceny jednostkowe i całkowite:

 • całego obiektu,
 • stanów obiektu,
 • elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.

Załącznikiem do cz. I i II Biuletynów Cen Obiektów BCO jest
Klasyfikacja obiektów – podział budynków i budowli inżynieryjnych.

Scroll to Top