Abonament Sekocenbud 2023

Oferujemy Państwu możliwość zaabonowania kompletu wydawnictw najpopularniejszych na rynku informatorów cenowych Sekocenbud na 2023 rok, w formie elektronicznej. Każdy z abonamentów RMS i BCR składa się z czterech cokwartalnych wydań.

Kolejne edycje informatorów RMS ukazują się po: 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada.

Informatory BCR są publikowane ok. dwa tygodnie później, po: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia.

Jeśli zdecydujecie się na tę formę zakupu, otrzymacie zamówione wydawnictwa w pierwszej kolejności, gdy tylko się ukażą.

Informatory Sekocenbud RMS co kwartał dostarczają dane o ok. 10 000 średnich cen materiałów budowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI) i elektrycznych (IME) oraz o stawkach robocizny i najmu sprzętu (IRS). Zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny nakładów RMS w układzie branżowym, regionalnym, narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Udostępniane są także ceny producentów i dostawców z portalu Sekocenbud.NET.

Biuletyny cen jednostkowych robót Sekocenbud BCR zawierają jednostkowe ceny robót: ziemnych (BRZ), budowlanych (BRB), instalacyjnych (BRI), elektrycznych (BRE), remontowych (BRR), skalkulowanych metodą szczegółową, na podstawie katalogów KNR, KNNR, norm zakładowych i danych z Sekocenbud RMS. Ceny z biuletynów można stosować do sporządzania uproszczonych kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym, analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Scroll to Top